ÚvodRamana centrum LOGO

Výrok Ramanu

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy (karma, ktorú si prinášame pri narodení). Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane. Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš. Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane. Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť. Takto to funguje. Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti. Bhagvan Ramana Mahariši

O Ramanovi (1879 - 1950)

R. 1896 ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Odporúčame

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ http://www.slovindia.sk/r-21-aktuality http://brahmakumaris.org/

Výroky na zamyslenie

Učte tým, že ste. Namiesto toho aby som učil druhých rozprávaním, najlepšie ich naučím keď budem sám tak robiť. V dnešnom svete ľudia sú zaplavovaní slovami, informáciami, radami a učeniami ale čo chýba je viditeľný dôkaz cností v skutkoch. Byť modelom cností v skutkoch znamená: zanechať nezmazateľný dojem v niekoho mysli a v srdci. Dnes by som chcel byť žijúcim príkladom lásky... Brahma Kumaris

Ramana Ramana Ramana

Ramana centrum

Ramana centrum bolo slávnostne otvorené v Piešťanoch 29. decembra 2012 v predvečer  výročia narodenín  indického majstra známeho pod menom Ramana Maharishi z Arunačály v priestoroch  Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva (skratka SSIP). Ide o holistické centrum zamerané na duševnú hygienu a mentálno-spirituálny rozvoj ruka v ruke s poprednými vedeckými poznatkami získanými výskumom psyché a psycho-somatiky dlhoročne  aplikovanými a overenými členmi SSIP aj  v praxi.

Jogové a meditačné kurzy sú previazané so sebakultiváciou v každodennom živote, zbavením sa predsudkov, xenofóbie, zlozvykov piť alkohol, fajčiť, atď. Osvojením si pozitívneho myslenia, vegetariánskeho životného štýlu, dobrovoľníckou prácou bez nároku na honorár, dobročinnosťou a výmenou dobrých praktík sa pripravuje pôda pre duševnú očistu a sebapoznanie. Ide o systémový a holistický prístup.

Nové sídlo od r. 2019: Jakubovany 211, L.Ondrej 032 04 (12 km od L.Mikuláša)