Úvod LOGO

Výrok Ramanu

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy (karma, ktorú si prinášame pri narodení). Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane. Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš. Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane. Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť. Takto to funguje. Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti. Bhagvan Ramana Mahariši

O Ramanovi (1879 - 1950)

R. 1896 ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Odporúčame

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ http://www.slovindia.sk/r-21-aktuality http://brahmakumaris.org/

Výroky na zamyslenie

Učte tým, že ste. Namiesto toho aby som učil druhých rozprávaním, najlepšie ich naučím keď budem sám tak robiť. V dnešnom svete ľudia sú zaplavovaní slovami, informáciami, radami a učeniami ale čo chýba je viditeľný dôkaz cností v skutkoch. Byť modelom cností v skutkoch znamená: zanechať nezmazateľný dojem v niekoho mysli a v srdci. Dnes by som chcel byť žijúcim príkladom lásky... Brahma Kumaris

 

Poznanie spod Arunačály

Na ceste do južnej Indie za sebapoznaním na prelome rokov 2015 – 2016 sme stretli predstaveného Athithi ášramu  – Swamiho Hamsánandu, ktorý nás zasvätil do svojej spirituálnej cesty. Verí v Jedno. Je čelným predstaviteľom svetovo uznávanej školy Ramana Maharishiho z Arunačály. 

Zobraziť celý článok 

Úvod

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy

(karma, ktorú si prinášame pri narodení).

Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane.

Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš.

Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane.

Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť.

Takto to funguje.

Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti.

 

Bhagvan Ramana Mahariši

Zobraziť celý článok 

Ramana centrum

Ramana centrum bolo slávnostne otvorené v Piešťanoch 29. decembra 2012 v predvečer  výročia narodenín  indického majstra známeho pod menom Ramana Maharishi z Arunačály v priestoroch  Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva (skratka SSIP). Ide o holistické centrum zamerané na duševnú hygienu a mentálno-spirituálny rozvoj ruka v ruke s poprednými vedeckými poznatkami získanými výskumom psyché a psycho-somatiky dlhoročne  aplikovanými a overenými členmi SSIP aj  v praxi.

Jogové a meditačné kurzy sú previazané so sebakultiváciou v každodennom živote, zbavením sa predsudkov, xenofóbie, zlozvykov piť alkohol, fajčiť, atď. Osvojením si pozitívneho myslenia, vegetariánskeho životného štýlu, dobrovoľníckou prácou bez nároku na honorár, dobročinnosťou a výmenou dobrých praktík sa pripravuje pôda pre duševnú očistu a sebapoznanie. Ide o systémový a holistický prístup.

Nové sídlo od r. 2019: Jakubovany 211, L.Ondrej 032 04 (12 km od L.Mikuláša)

Zobraziť celý článok 

Je joga náboženstvo?

Je joga náboženstvo?

Milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na oslavu sviatku Diwali.

11. novembra 2015 od 17h

Meditačka Ramana Maharišiho

Winterova 3, Piešťany, 2.posch

Zobraziť celý článok 

Cesta do Indie 2015/16

Cesta do Indie 2015/16

Cesta za pozdvihnutím vedomia

Motto: „Myšlienka vedie k činu, čin k zvyku, zvyk k vlastnosti, vlastnosť k charakteru. A charakter vedie k osudu. Preto treba kontrolovať myšlienky, tvoria osud.“

Zobraziť celý článok 

AŠTANGAJOGA

AŠTANGAJOGA -
osemstupňová cesta Zobraziť celý článok