O RamanoviO Ramanovi LOGO

Výrok Ramanu

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy (karma, ktorú si prinášame pri narodení). Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane. Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš. Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane. Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť. Takto to funguje. Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti. Bhagvan Ramana Mahariši

O Ramanovi (1879 - 1950)

R. 1896 ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Odporúčame

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ http://www.slovindia.sk/r-21-aktuality http://brahmakumaris.org/

Výroky na zamyslenie

Učte tým, že ste. Namiesto toho aby som učil druhých rozprávaním, najlepšie ich naučím keď budem sám tak robiť. V dnešnom svete ľudia sú zaplavovaní slovami, informáciami, radami a učeniami ale čo chýba je viditeľný dôkaz cností v skutkoch. Byť modelom cností v skutkoch znamená: zanechať nezmazateľný dojem v niekoho mysli a v srdci. Dnes by som chcel byť žijúcim príkladom lásky... Brahma Kumaris

Ramana Ramana Ramana

O Ramanovi

O Ramanovi

O Ramanovi (30.december 1879 - 14.apríl 1950)

R. 1896  ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti  a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Po odchode zo školy a z domova v 17-tich rokoch sa usadil na posvätnej hore Arunačála v južnej Indii, odkiaľ pochádza a upriamil pozornosť celého sveta na toto spirituálne srdce  sveta. Aj keď neskôr dostal mnoho pozvánok vycestovať a vyučovať  po celej Indii i vo svete, neopustil Arunačálu.

Vedci dokázali, že táto hora je najstaršou na Zemi. Ukázalo sa, že aj bez učiteľa (guru) bol schopný dosiahnuť vysoký stav vnútornej transformácie a prejavil znalosť véd. Preto dostal od  ich znalcov  meno Mahariši tj. Veľký vizionár.

Arunačála sa nachádza  neďaleko starovekej knižnici palmových listov, v ktorej Ramana neskôr objavil staré texty a niektoré sa preložili do tamilštiny a angličtiny. Potvrdili priamosť jeho cesty k osvieteniu, bez pomocných techník a náboženských obradov ako sú očistné púte a kúpanie sa v Gange, či mantrovanie a modlitby, alebo ovládanie dýchania pránajámou, dýchacími cvikmi, atď. Stačí si denne uvedomovať vlastné bytie v stave pohrúženia dovnútra, do srdca. Najlepšie v tichu.

Viac o jeho živote:

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ramana/ramana.htm

Zrnko múdrosti:

Ak je myseľ rozptýlená a rozkúskovaná na mnoho meniacich sa záujmov, cieľov, myšlienok – každá z týchto myšlienok je veľmi slabá a neproduktívna.