O násO nás LOGO

Výrok Ramanu

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy (karma, ktorú si prinášame pri narodení). Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane. Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš. Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane. Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť. Takto to funguje. Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti. Bhagvan Ramana Mahariši

O Ramanovi (1879 - 1950)

R. 1896 ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Odporúčame

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ http://www.slovindia.sk/r-21-aktuality http://brahmakumaris.org/

Výroky na zamyslenie

Učte tým, že ste. Namiesto toho aby som učil druhých rozprávaním, najlepšie ich naučím keď budem sám tak robiť. V dnešnom svete ľudia sú zaplavovaní slovami, informáciami, radami a učeniami ale čo chýba je viditeľný dôkaz cností v skutkoch. Byť modelom cností v skutkoch znamená: zanechať nezmazateľný dojem v niekoho mysli a v srdci. Dnes by som chcel byť žijúcim príkladom lásky... Brahma Kumaris

Ramana Ramana Ramana

O nás

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva sa zameriava prednostne na výchovu tolerantných mladých ľudí rešpektujúcich hlavný etický princíp nenásilia.  

Realizuje pestré sebarozvíjajúce aktivity pre všetky vekové kategórie. Patrí k najstarším mimovládnym a neziskovým spoločnostiam, ktoré uskutočňujú svoje aktivity na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Od r. 2004 je akreditovanou hosťujúcou a vysielajúcou org. pre Európsku dobrovoľnícku službu. Spoločnosť dlhodobo hostila 10 dobrovoľníkov z rôznych štátov,  realizovala celý rad medzinárodných mládežníckych výmen a tréningov ( r. 2013 EnvironMENTAL, Training course VIVA zameraný na zviditeľnenie dobrovoľníckej práci za účasti 14 štátov, vznik Ganesha klubu s vegetariánskym občerstvením).

Je postavená na jednote vonkajšieho a vnútorného prístupu k životu. Okrem duševných a psycho-somatických cvičení (joga, strečing, tai-chi, chi-kung, karate, pilates, atď.) organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu zdravia, osvojenie si vegetariánskeho životného štýlu. Má filmové štúdio Váhy, ktoré  vyrába a prezentuje  dokumenty a vzdelávacie filmy z týchto projektov, i z ciest za sebapoznaním.

Zakladateľkou spoločnosti  je PhDr. Anna Galovičová, ktorá je priekopníčkou psycho-somatiky na Slovensku a od r. 1988 prednáša v mnohých štátoch . International  Institute of Human Sciences  so sídlom v Montreale a s celým radom odborníkov, nositeľov Nobelovej ceny,  ju r. 1992 ocenil a zaradil medzi svojich lektorov v tejto oblasti.  

R. 1968 sa v Prahe v ášrame u Eduarda Tomáša a Míly Tomášovej  zoznámila s učením Ramana Maharishiho a jeho meditáciou „sebaanalýza“ a  r. 2012 osobne navštívila Ramana centrum v južnej Indii.