Aktivityprof.Samdhong Rinpoche v Piešťanoch LOGO

Výrok Ramanu

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy (karma, ktorú si prinášame pri narodení). Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane. Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš. Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane. Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť. Takto to funguje. Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti. Bhagvan Ramana Mahariši

O Ramanovi (1879 - 1950)

R. 1896 ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Odporúčame

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ http://www.slovindia.sk/r-21-aktuality http://brahmakumaris.org/

Výroky na zamyslenie

Učte tým, že ste. Namiesto toho aby som učil druhých rozprávaním, najlepšie ich naučím keď budem sám tak robiť. V dnešnom svete ľudia sú zaplavovaní slovami, informáciami, radami a učeniami ale čo chýba je viditeľný dôkaz cností v skutkoch. Byť modelom cností v skutkoch znamená: zanechať nezmazateľný dojem v niekoho mysli a v srdci. Dnes by som chcel byť žijúcim príkladom lásky... Brahma Kumaris

Ramana Ramana Ramana
  • Aktivity
  • prof.Samdhong Rinpoche v Piešťanoch

prof.Samdhong Rinpoche v Piešťanoch

Je nám cťou privítať prof. Samdhong Rinpocheho,
bývalého premiéra Tibetskej exilovej vlády, veľkého učiteľa,
učenca, lámu, blízkeho človeka a poradcu Jeho Svätosti
Dalai Lamu

21. November 2013
Predstavenie budhizmu na základe učenia Štyri vznešené pravdy a
filozofie vzájomnej prepojenosti (pochopenie dôvodov utrpenia a
kultivácia cesty pokoja)


22. November 2013
Doobedný program:
Filozofia nenásilia, vzájomné prepojenie ľudí a prírody z
budhistickej perspektívy
Poobedný program:
Medzináboženský dialóg


Miesto konania: hotel SOREA Sĺňava, Hlboká 47, Piešťany


Lístky na podujatie sú dostupné na www.ticketportal.sk, www.slovindia.greenheart.sk a vo
vybraných predajných miestach
Pre pomoc s ubytovaním a viac info: +421 905 602 993, www.slovindia.greenheart.sk