ÚvodAŠTANGAJOGA LOGO

Výrok Ramanu

Vesmírny poriadok (vyšší princíp) kontroluje osud duší podľa ich prarabdha karmy (karma, ktorú si prinášame pri narodení). Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa nestane, tak sa nestane. Aj keď sa budeš snažiť o to ako chceš. Čokoľvek je súdené – predurčené, že sa stane, tak sa stane. Aj keby si tomu chcel akokoľvek zabrániť. Takto to funguje. Preto najlepšie čo môžeme urobiť, je zostať v tichosti. Bhagvan Ramana Mahariši

O Ramanovi (1879 - 1950)

R. 1896 ako 16-ročný chlapec prekonal zážitok blízky smrti a prenikol do podstaty života. O pár rokov sformuloval priamu cestu k sebapoznaniu, ktorá sa rozšírila do celého sveta pod názvom „átma-vičara t.j. sebaspytovanie „Kto som?“ a stala sa jadrom jeho učenia. Text nezmenil.

Odporúčame

http://www.rudolfskarnitzl.cz/ http://www.slovindia.sk/r-21-aktuality http://brahmakumaris.org/

Výroky na zamyslenie

Učte tým, že ste. Namiesto toho aby som učil druhých rozprávaním, najlepšie ich naučím keď budem sám tak robiť. V dnešnom svete ľudia sú zaplavovaní slovami, informáciami, radami a učeniami ale čo chýba je viditeľný dôkaz cností v skutkoch. Byť modelom cností v skutkoch znamená: zanechať nezmazateľný dojem v niekoho mysli a v srdci. Dnes by som chcel byť žijúcim príkladom lásky... Brahma Kumaris

Ramana Ramana Ramana

AŠTANGAJOGA

AŠTANGAJOGA -
osemstupňová cesta
  • JAMA – dodržiavanie pravidiel vonkajšej disciplíny
  • NIJAMA – dodržiavanie pravidiel vnútornej disciplíny
  • ÁSANA – poloha, pozícia
  • PRÁNAJAMA – ovládanie dychu, dychové cvičenie
  • PRATJAHÁRA – odtiahnutie zmyslov od objektov vonkajšieho sveta
  • DHARANA – koncentrácia
  • DHJÁNA- meditácia
  • SAMÁDHI – stupeň poznávania, pri ktorom poznávajúci, proces poznávania a predmet poznania splývajú v jedno

21.6.2014, o 9h.(do 15.30h) Celodenný seminár s obedom, Patandžaliho jogasútry, Ganesha Klub, Winterova 1, Piešťany